top of page

Idrettslag og 
 Foreninger

Den profesjonelle samarbeidspartneren for idrettslag og foreninger.

Vår visjon er å forenkle klubbens administrasjon og frigjøre tid for klubbens ledere. 

 

Med solid erfaring og kompetanse innenfor ledelse og administrasjon vil vi bidra til å utvikle deres organisasjon i den retningen dere har ambisjoner om.

Vi er veldig gode på utsendelse og fakturering av medlemskontingenter og treningsavgifter. Vi følger opp, purrer og kommuniserer pr telefon med medlemmene slik at alt stemmer til enhver tid. I den forbindelse så gjennomgår og oppdaterer vi også medlemsregistrene deres. Her jobber vi i klubbens egne systemer som deres egen representant.
Vi sørger for at det til enhver tid blir søkt om alle tenkelige økonomiske midler, støtte og tilskudd fra stiftelser, og det offentlige osv. Vi har mer enn 450 mulige givere til organisasjonen din. 
Mirrow er også behjelpelige med prosjektarbeid, styreoppgaver og andre forefallende kontoroppgaver som klubben ikke rekker selv.

Mye av det arbeidet som før ble utført av frivillige med imponerende kunnskaper, er det i dag vanskelig å få utført over tid. Å ansette en person er ofte utfordrende for en klubb, og vi tilbyr vår kompetanse i små stillingsbrøker som innleid personell. Ingen risiko og garantert riktig kompetanse.

bottom of page