In a Meeting
TJENESTER

Mirrow tilbyr administrative tjenester på fast basis eller engasjement. Vi kan påta oss de oppgavene som ikke andre i organisasjonen har kapasitet til. Ved å sette ut deler av administrasjonsarbeidet til Mirrow frigjøres tid i egen organisasjon og Mirrow utfører sine oppgaver til avtalt tid og pris, uten risiko.