top of page

Hvorfor er idrett så viktig og hvordan kan vi bidra til utviklingen av Norges idrettslag og foreninger?


Idrett har en betydningsfull rolle i samfunnet, spesielt for barn og unge. Den er en viktig sosialiseringsarena hvor barn og unge får muligheten til å utvikle seg fysisk, psykisk og mentalt. Samtidig bidrar den til å skape tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskap (Norges Idrettsforbund).


Idretten fungerer ikke bare som en trygg læringsarena, men også som en viktig byggestein i samfunnet, åpner muligheter for samfunnsdeltakelse og påvirkning. I tillegg til å være et mål i seg selv, kan idrett og fysisk aktivitet også være virkemidler for å oppnå andre samfunnsmål, som sosial utvikling og folkehelse (Norges Idrettsforbund). Likevel er det flere enn før som står utenfor og ikke deltar i faste fritidsaktiviteter. Dette gjelder en tredel av barna som lever med lav inntekt, lite utdanning og spinkelt nettverk. Noe som bidrar til større forskjeller og ekskludering (Regjeringen, 2023).

 

I høst tok regjeringen grep i kulturbudsjettet for 2024 og startet arbeidet med å lage en handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter som skal være tilgjengelig for alle barn uavhengig deres bosted og økonomisk situasjon. I budsjettet ble det foreslått 10 millioner kroner til å følge opp tiltak som skal bidra til å snu utviklingen og gi flere barn muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.


Barn som spiller basketball.wix

For å oppnå målene er det viktig å samarbeide med ulike aktører som bidrar i forskjellige felt. Vi i Mirrow AS hjelper idrettslag og foreninger med å forenkle klubbens administrasjon og frigjøre tid for klubbens ledere slik at de kan fokusere på sine medlemmer. Vi tar hånd om utsendelse og fakturering av medlemskontingenter og treningsavgifter, oppfølging, purring og kommuniserer pr telefon med medlemmene slik at alt stemmer til enhver tid. I den forbindelse så gjennomgår og oppdaterer vi også medlemsregistrene deres, hjelper med rekruttering av nye medlemmer og markedsføring i deres kanaler. Vi jobber i klubbens egne systemer som deres egen representant, samtidig som vi sørger for at det til enhver tid blir søkt om alle tenkelige økonomiske midler, støtte og tilskudd fra stiftelser, og det offentlige osv. Vi har også mer enn 450 mulige givere til organisasjonen din.

 

Comments


bottom of page