top of page
A presentation at the office

LAG OG FORENINGER

Lag og foreninger: Services

Den profesjonelle samarbeidspartneren for idrettslag og foreninger.

Vår visjon er å forenkle klubbens administrasjon og frigjøre tid for klubbens ledere. 

 

Med solid erfaring og kompetanse innenfor ledelse og administrasjon vil vi bidra til å utvikle deres organisasjon i den retningen dere har ambisjoner om.

Vi kan bidra med blant annet sponsorarbeid, tilskuddssøknader, styrearbeid og prosjektledelse, fakturering, medlemsadministrasjon og kommunikasjon med de ulike aktører i klubben.

Mye av det arbeidet som før ble utført av frivillige med imponerende kunnskaper, er det i dag vanskelig å få utført over tid. Å ansette en person er ofte utfordrende for en klubb, og vi tilbyr vår kompetanse i små stillingsbrøker som innleid personell. Ingen risiko og garantert riktig kompetanse.

 

bottom of page