AVTALER

FAST PERIODISK OPPFØLGING

Er dere store og har mange faktura i året kan vi ha faste dager vi jobber for dere. Der vi er hele dagen hos en kunde kan vi være fysisk hos dere. Dette kan like gjerne være ukentlig som månedlig eller hver 14. dag.

Business Meeting
Business Meeting

FAST AVTALE OM OPPFØLGING VED BEHOV

Kunder med mindre omsetning kan ønske en fast oppfølging der vi eksempelvis følger dere opp i deres eget system ukentlig, holder oversikt for dere og følger opp saker ved behov. Da kan man estimere en årlig kostnad, så er vi der for dere når dere trenger oss.

NÅR TING GÅR GALT

Det hender dessverre at dårlige rutiner fører til at man må ta i et krafttak for å komme seg på rett kjøl igjen. Da er vi med hele veien til nye rutiner er lagt, og ting er på stell igjen.

Brainstorming